> Home > Izjava o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka

Mi, Lorencic Bauservice GmbH Nfg & Co KG, pridajemo veliku važnost zaštiti vaših osobnih podataka. Stoga vas informiramo u skladu s relevantnim propisima o zaštiti podataka - posebice s Općom uredbom o zaštiti podataka [GDPR] i Zakonom o zaštiti podataka 2018 (njem. DSG) - o prikupljanju, obradi i korištenju vaših podataka.

1. Ukratko o zaštiti podataka

Opće napomene

U sljedećim napomenama pružamo jednostavni pregled o tomu, što se dešava s vašim osobnim podatcima, ako posjetite ovo web-mjesto. Osobni podatci su svi podatci putem kojih je moguća identifikacija vas kao osobe. Opsežne informacije o temi zaštita podataka naći ćete u našoj izjavi o zaštiti podataka navedenoj ispod ovog teksta.

Prikupljanje podataka na ovom web-mjestu

Tko je odgovoran za prikupljanje podataka na ovom web-mjestu?

Obradu podataka na ovom web-mjestu obavlja operater web-mjesta. Njegove kontaktne podatke možete pronaći u odjeljku „Napomena o odgovornom tijelu“ u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Kako prikupljamo vaše podatke?

S jedne strane, vaši se podatci prikupljaju kada nam ih priopćite. Pritom se može raditi o podatcima koje npr. unosite u kontaktni obrazac.
Ostale podatke prikupljaju IT sustavi automatski ili nakon vaše privole pri posjetu web-mjestu. To su prije svega tehnički podatci (npr. internetski preglednik, operacijski sustav ili vrijeme poziva stranice). Prikupljanje ovih podataka odvija se automatski čim posjetite ovo web-mjesto.

U koju svrhu koristimo vaše podatke?

Jedan se dio podataka prikuplja kako bi se osiguralo prikazivanje web-mjesta bez pogreški. Drugi se podatci mogu prikupljati za analizu vašeg korisničkog ponašanja.

Koje prava imate s obzirom na vaše podatke?

U svakom trenutku imate pravo besplatno dobiti informacije o podrijetlu, primatelju i svrsi vaših pohranjenih osobnih podataka. Osim toga, imate pravo zatražiti ispravak ili brisanje tih podataka. Ako ste dali privolu za obradu podataka, nju u svakom trenutku možete povući s učinkom za budućnost. Pored toga, pod određenim okolnostima imate pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka. Osim toga, imate pravo na prigovor kod nadležnog nadzornog tijela.

Ako imate daljnjih pitanja o ovome i o zaštiti podataka, možete nam se obratiti u svakom trenutku.

Alati za analizu i alati trećih ponuđača

Pri posjetu ovom web-mjestu moguća je statistička analiza vašeg ponašanja na internetu. To se prije svega odvija putem takozvanih programa za analizu.

Detaljnije informacije o ovim programima za analizu naći ćete u sljedećoj izjavi o zaštiti podataka.

2. Udomljavanje

Sadržaje našeg web-mjesta udomljavamo kod sljedećeg ponuđača:

Host Europe

Ponuđač je Host Europe GmbH, Hansestraße 111, 51149, Köln (u nastavku Host Europe). Ako posjetite naše web-mjesto, Host Europe prikuplja različite zapisničke datoteke uključujući vaše IP adrese.

Pojedinosti možete naći u izjavi o zaštiti podataka ponuđača Host Europe: https://www.hosteurope.de/AGB/Datenschutzerklaerung/.

Upotreba ponuđača Host Europe obavlja se na temelju čl. 6. st. 1. sl. f Opće uredbe o zaštiti podataka. Imamo legitimni interes za što je moguće pouzdaniji prikaz našeg web-mjesta. Ako je zatražena određena privola, obrada se obavlja isključivo na temelju čl. 6. st. 1. sl. a Opće uredbe o zaštiti podataka i čl. 25. st. 1. njemačkog Zakona o zaštiti podataka u telekomunikaciji i telemedijima, ako privola obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama u krajnjem uređaju korisnika (npr. za otisak prsta uređaja) u smislu Zakona o zaštiti podataka u telekomunikaciji i telemedijima. Privola se može povući u svakom trenutku.

3. Opće napomene i obvezne informacije

Zaštita podataka

Operateri ovih stranica vrlo ozbiljno shvaćaju zaštitu vaših osobnih podataka. S vašim osobnim podatcima postupamo povjerljivo i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovom izjavom o zaštiti podataka.

Bit će prikupljeni različiti osobni podatci ako koristite ovo web-mjesto. Osobni podatci su podatci putem kojih je moguća identifikacija vas kao osobe. U predočenoj izjavi o zaštiti podataka objašnjeno je koje podatke prikupljamo i u koju svrhu ih koristimo. U njoj je također objašnjeno kako i u koju svrhu se to obavlja.

Napominjemo da prijenos podataka na internetu (npr. pri komunikaciji e-poštom) može imati sigurnosne nedostatke. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih strana nije moguća.

Napomena o odgovornom tijelu

Odgovorno tijelo za obradu podataka na ovom web-mjestu je:

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz, Austrija

Telefon: +43 316 47 25 64-0
E-pošta: headquarters@lorencic.com

Odgovorno tijelo je fizička ili pravna osoba koja odlučuje sama ili zajedno s drugima o svrsi i sredstvima obrade osobnih podataka (npr. imenima, adresama e-pošte i sl.).

Trajanje pohrane

Ako u izjavi o zaštiti podataka nije navedeno posebno trajanje pohrane, vaši osobni podatci ostaju kod nas dok ne prestane postojati svrha obrade podataka. Ako podnesete opravdani zahtjev za brisanje ili povučete privolu za obradu podataka, vaši će podatci biti izbrisani ako nemamo druge zakonski dopuštene razloge za pohranu vaših osobnih podataka (npr. rokovi pohrane prema poreznim ili trgovačkim zakonima); u zadnjem slučaju brisanje će uslijediti nakon što ti razlozi prestanu postojati.

Opće napomene o pravnim osnovama obrade podataka na ovom web-mjestu

Ako ste odobrili obradu podataka, vaše osobne podatke obrađujemo na temelju čl. 6. st. 1 sl. a Opće uredbe o zaštiti podataka, odn. čl. 9. st. 2. sl. a Opće uredbe o zaštiti podataka, ukoliko se obrađuju posebne kategorije podataka u skladu s čl. 9. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka. U slučaju izričite privole vezane za prijenos osobnih podataka u treće zemlje, obrada podataka obavlja se na temelju čl. 49. st. 1. sl. a Opće uredbe o zaštiti podataka. Ako ste odobrili pohranu kolačića ili pristup informacijama na vašem krajnjem uređaju (npr. putem otiska prsta uređaja), obrada podataka obavlja se dodatno na temelju čl. 25. st. 1. Zakona o zaštiti podataka u telekomunikaciji i telemedijima. Privola se može povući u svakom trenutku. Ako su vaši podatci potrebni za ispunjenje ugovora ili za provedbu predugovornih mjera, vaše podatke obrađujemo na temelju čl. 6. st. 1. sl. b Opće uredbe o zaštiti podataka. Pored toga, vaše podatke obrađujemo ako je to potrebno za ispunjenje zakonskih obveza na temelju čl. 6. st. 1. sl. c Opće uredbe o zaštiti podataka. Obrada podataka može uslijediti i na temelju naših legitimnih interesa prema čl. 6. st. 1. sl. f Opće uredbe o zaštiti podataka. U sljedećim odjeljcima ove izjave o zaštiti podataka obavještavamo vam o pravnim osnovama relevantnim u pojedinim slučajevima.

Povlačenje vaše privole za obradu podataka

Mnogi postupci obrade podataka mogući su samo uz vašu izričitu privolu. Već danu privolu možete povući u svakom trenutku. Zakonitost obavljene obrade do opoziva ostaje nepromijenjena u vezi s opozivom.

Pravo prigovora na prikupljanje podataka u posebnim slučajevima kao i na izravni marketing (čl. 21. Opće uredbe o zaštiti podataka)

AKO SE OBRADA PODATAKA OBAVLJA NA TEMELJU ČL. 6 ST. 1 SL. E ILI F OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA, IMATE U SVAKOM TRENUTKU PRAVO ULOŽITI PRIGOVOR NA OBRADU VAŠIH OSOBNIH PODATAKA, IZ RAZLOGA KOJI PROIZLAZE IZ VAŠE POSEBNE SITUACIJE; TO VRIJEDI I ZA IZRADU PROFILA KOJI SE TEMELJI NA OVIM ODREDBAMA. U OVOJ IZJAVI O ZAŠTITI PODATAKA MOŽETE NAĆI ODREĐENU PRAVNU OSNOVU NA KOJOJ SE TEMELJI OBRADA. AKO ULOŽITE PRIGOVOR, NEĆEMO VIŠE OBRAĐIVATI VAŠE OSOBNE PODATKE OSIM AKO SE DOKAŽE DA POSTOJE UVJERLJIVI LEGITIMNI DOKAZI ZA OBRADU KOJI NADILAZE VAŠE INTERESE, PRAVA I SLOBODE ILI RADI POSTAVLJANJA, OSTVARIVANJA ILI OBRANE PRAVNIH ZAHTJEVA (PRIGOVOR PREMA ČL. 21 ST. 1 OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA).

AKO SE VAŠI OSOBNI PODATCI OBRAĐUJU U SVRHU IZRAVNOG MARKETINGA, U SVAKOM TRENUTKU IMATE PRAVO PRIGOVORA NA OBRADU TIH OSOBNIH PODATAKA U SVRHU TAKVOG MARKETINGA; TO VRIJEDI I ZA IZRADU PROFILA AKO JE POVEZAN S TAKVIM IZRAVNIM MARKETINGOM. AKO ULOŽITE PRIGOVOR, VAŠI SE OSOBNI PODATCI NEĆE VIŠE OBRAĐIVATI U SVRHU IZRAVNOG MARKETINGA (PRIGOVOR PREMA ČL. 21 ST. 2 OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA).

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

U slučaju kršenja Opće uredbe o zaštiti podataka pogođeni imaju pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu, posebice u zemlji članici u kojoj ima uobičajeno boravište, radno mjesto ili gdje se nalazi mjesto potencijalnog kršenja. Pravo na podnošenje pritužbe postoji ne dovodeći u pitanje druga upravna ili sudska pravna sredstva.

Pravo na prenosivost podataka

Vi ili treće strane imate pravo zaprimiti podatke koje automatski obrađujemo na temelju vaše privole ili za ispunjenje ugovora, u uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu. Ako tražite izravni prijenos podataka na drugog voditelja obrade, to se obavlja samo ako je to tehnički izvedivo.

Informacije, ispravak i brisanje

U okviru važećih zakonskih odredbi, u svakom trenutku imate pravo na besplatne informacije o vašim pohranjenim osobnim podatcima, njihovom podrijetlu i primatelju te svrsi obrade podataka i eventualno pravo na ispravak ili brisanje tih podataka. Ako imate daljnjih pitanja o ovome i o osobnim podatcima, možete nam se obratiti u svakom trenutku.

Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U vezi ovoga možete nam se obratiti u svakom trenutku. Pravo na ograničenje obrade postoji u sljedećim slučajevima:

 • Ako osporavate točnost vaših osobnih podataka koje smo pohranili, u pravilu nam je potrebno izvjesno vrijeme da to provjerimo. Dok traje provjera imate pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka.
 • Ako se obrada vaših osobnih podataka odvijala/odvija nezakonito, možete umjesto brisanja tražiti ograničenje obrade podataka.
 • Ako nam vaši osobni podatci više nisu potrebni, ali ih vi tražite radi ostvarivanja, obrane ili postavljanje pravnih zahtjeva, imate pravo umjesto brisanja tražiti ograničenje vaših osobnih podataka.
 • Ako ste uložili prigovor na obradu na temelju čl. 21. st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, moraju se razmotriti vaši i naši interesi. Dok se ne ustanovi čiji interesi prevladavaju, imate pravo zahtijevati ograničenje obrade vaših osobnih podataka.

Ako ste obradu vaših osobnih podatka ograničili, ti podatci smiju se obrađivati samo uz vašu privolu, uz iznimku pohrane, ili za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva ili zaštitu prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnog javnog interesa Europske unije ili države članice.

Šifriranje SSL odnosno TLS

Iz sigurnosnih razloga i za zaštitu prijenosa povjerljivih sadržaja, kao što su primjerice narudžbe ili upiti koje šaljete operateru web-mjesta, ovo web-mjesto koristi SSL odnosno TLS šifriranje. Šifriranu vezu prepoznat ćete tako što u retku s adresom vašeg preglednika „http://“ prelazi u „https://“ i po simbolu lokota u retku preglednika.

Podatke koje nam šaljete ne mogu čitati treće strane, ako je aktivirano šifriranje SSL odnosno TLS.

Prigovor na promotivnu e-poštu

Ovime se protivimo korištenju kontaktnih podataka objavljenih kao dio obveze impresuma za slanje neželjenog marketinških i informativnog materijala. Operateri stranice izričito zadržavaju pravo poduzimanja pravnih radnji u slučaju slanja neželjenih oglašavanja putem neželjene e-pošte.

4. Prikupljanje podataka na ovom web-mjestu

Kolačići

Naše internetske stranice koriste takozvane „kolačiće“. Kolačići su mali paketi datoteka i ne nanose štetu vašem krajnjem uređaju. Oni se na vašem krajnjem uređaju pohranjuju ili privremeno dok traje sesija (kolačići sesije) ili trajno (trajni kolačići). Kolačići sesije brišu se automatski nakon vašeg posjeta. Trajni kolačići ostaju na vašem krajnjem uređaju dok ih vi ne izbrišete ili dok ih automatski ne izbriše vaš web-preglednik.

Kolačići potječu od nas (kolačići prve strane) ili od tvrtki treće strane (tzv. kolačići trećih strana). Kolačići trećih strana omogućuju integraciju određenih usluga tvrtki trećih strana unutar web-mjesta (npr. kolačići za obradu usluga plaćanja).

Kolačići imaju različite funkcije. Mnogi kolačići tehnički su potrebni jer određene funkcije web-mjesta ne bi bez njih funkcionirale (npr. funkcija košarice ili prikaz videozapisa). Drugi kolačići mogu se upotrebljavati za analizu korisničkog ponašanja ili u marketinške svrhe.

Kolačići koji su potrebni (potrebni kolačići) za provođenje procesa elektroničke komunikacije, za pružanje određenih funkcija koje želite (npr. funkcija košarice) ili za optimiranje web-mjesta (npr. kolačići za mjerenje web-publike) pohranjuju se na temelju čl. 6. st. 1. sl. f Opće uredbe o zaštiti podataka, ako nije navedena druga pravna osnova. Operater web-mjesta ima legitimni interes za pohranjivanje potrebnih kolačića za tehnički besprijekorno i optimirano pružanje svojih usluga. Ako je zatražena privola za pohranjivanje kolačića i usporedivih tehnologija prepoznavanja, obrada se odvija isključivo na temelju te privole (čl. 6. st. 1. sl. a Opće uredbe o zaštiti podataka i čl 25. st. 1. Zakona o zaštiti podataka u telekomunikaciji i telemedijima); privola se može povući u bilo kojem trenutku.

Svoj preglednik možete namjestiti tako da budete informirani o postavljanju kolačića i kolačiće dopustiti samo u pojedinačnom slučaju, prihvatiti kolačiće samo za određene slučajeve ili načelno isključiti, kao i aktivirati automatsko brisanje kolačića nakon zatvaranja preglednika. Pri deaktiviranju kolačića moguće je ograničenje funkcionalnosti ovog web-mjesta.

U ovoj izjavi o zaštiti podataka možete vidjeti koji se kolačići i usluge postavljaju na ovom web-mjestu.

Zapisničke datoteke poslužitelja

Pružatelj usluga web-mjesta automatski prikuplja i pohranjuje podatke u takozvane zapisničke datoteke poslužitelja, koje nam vaš preglednik automatski šalje. To su:

 • vrsta i verzija preglednika
 • korišteni operacijski sustav
 • URL upućivača
 • ime glavnog računala koje pristupa
 • vrijeme upita poslužitelja
 • IP adresa

Ovi se podatci ne spajaju s drugim izvorima podataka.

Prikupljanje ovih podataka obavlja se na temelju čl. 6. st. 1. sl. f Opće uredbe o zaštiti podataka. Operater web-mjesta ima legitimni interes za besprijekorni prikaz i optimiranje svog web-mjesta – u tu se svrhu moraju prikupljati zapisničke datoteke poslužitelja.

Kontaktni obrazac

Ako nam pošaljete upite putem kontaktnog obrasca, vaše podatke iz obrasca za upit, uključujući kontaktne podatke koje ste tamo naveli, pohranit ćemo u svrhu obrade upita i u slučaju naknadnih pitanja. Te podatke ne prosljeđujemo bez vaše privole.

Obrada ovih podataka obavlja na temelju čl. 6. st. 1. sl. b Opće uredbe o zaštiti podatka, ako je vaš upit vezan za ispunjenje ugovora ili je potreban za provedbu predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitom obradom upita koji su nam upućeni (čl. 6. st. 1. sl. f Opće uredbe o zaštiti podataka) ili na vašoj privoli (čl. 6. st. 1. sl. a Opće uredbe o zaštiti podataka), ako je ona zatražena; privolu je moguće povući u svakom trenutku.

Podatci koje unesete u kontaktni obrazac ostat će kod nas sve dok ne zatražite njihovo brisanje, povučete privolu za pohranu ili ako više ne vrijedi svrha pohrane podataka (npr. nakon obrade vašeg upita). Obvezne zakonske odredbe – posebno rokovi pohrane – ostaju nepromijenjene.

Upit putem e-pošte, telefona ili telefaksa

Ako nam pošaljete upite putem e-pošte, telefona ili telefaksa, vaš upit, uključujući sve osobne podatke (ime, upit) koji proizlaze iz toga, pohranit ćemo i obraditi u svrhu obrade vašeg upita. Te podatke ne prosljeđujemo bez vaše privole.

Obrada ovih podataka obavlja na temelju čl. 6. st. 1. sl. b Opće uredbe o zaštiti podatka, ako je vaš upit vezan za ispunjenje ugovora ili je potreban za provedbu predugovornih mjera. U svim ostalim slučajevima obrada se temelji na našem legitimnom interesu za učinkovitom obradom upita koji su nam upućeni (čl. 6. st. 1. sl. f Opće uredbe o zaštiti podataka) ili na vašoj privoli (čl. 6. st. 1. sl. a Opće uredbe o zaštiti podataka), ako je ona zatražena; privolu je moguće povući u svakom trenutku.

Podatci koje ste nam poslali putem kontaktnog obrasca za upit ostat će kod nas sve dok ne zatražite njihovo brisanje, povučete privolu za pohranu ili ako više ne vrijedi svrha pohrane podataka (npr. nakon obrade vašeg upita). Obvezne zakonske odredbe – posebno zakonski rokovi pohrane – ostaju nepromijenjene.

5. Alati za analizu i oglašavanje

Matomo

Ovo web-mjesto koristi uslugu web-analize otvorenog kôda Matomo.

Pomoću alata Matomo možemo prikupljati podatke o korištenju našeg web-mjesta od strane posjetitelja te ih analizirati. Na taj način možemo saznati npr. kada su pozvane koje stranice i iz kojeg područja dolaze upiti. Osim toga, prikupljamo razne zapisničke datoteke (npr. IP adresa, upućivač, korišteni preglednik i operacijski sustavi) i možemo mjeriti jesu li posjetitelji web-mjesta obavili određene aktivnosti (npr. klikove, kupnje i sl.).

Korištenje ovih alata za analizu obavlja se na temelju čl. 6. st. 1. sl. f Opće uredbe o zaštiti podataka. Operater web-mjesta ima legitimni interes za analizu ponašanja korisnika kako bi optimirao svoju internetsku ponudu i oglašavanje. Ako je pozvana određena privola, obrada se obavlja isključivo na temelju čl. 6. st. 1. sl. a Opće uredbe o zaštiti podataka i čl. 25. st. 1. njemačkog Zakona o zaštiti podataka u telekomunikaciji i telemedijima, ako privola obuhvaća pohranu kolačića ili pristup informacijama u krajnjem uređaju korisnika (npr. otisak prsta uređaja) u smislu Zakona o zaštiti podataka u telekomunikaciji i telemedijima. Privola se može povući u svakom trenutku.

IP anonimizacija

Prilikom analize alatom Matomo postavljamo IP anonimizaciju. Pritom se prije analize vaša IP adresa skraćuje tako da se više ne može jasno vama dodijeliti.

Udomljavanje

Udomljavamo Matomo isključivo na našim vlastitim poslužiteljima tako da svi podatci o analizi ostaju kod nas i ne prosljeđuju se.

6. Bilten

Podatci o biltenima

Ako želite primati bilten ponuđen na web-mjestu, potrebna nam je vaša adresa e-pošte kao i informacije koje nam omogućuju da potvrdimo da ste vlasnik navedene adrese e-pošte i da pristajete na primanje biltena. Daljnji podatci se ne prikupljaju ili se prikupljaju samo na dobrovoljnoj osnovi. Te podatke koristimo isključivo za slanje traženih informacija i ne prosljeđujemo ih trećim stranama.

Obrada podataka unesenih u obrazac za prijavu na bilten odvija se isključivo na temelju vaše privole (čl. 6. st. 1. sl. a Opće uredbe o zaštiti podataka). Privolu za pohranjivanje podataka, adrese e-pošte i njihovu upotrebu za slanje biltena možete povući u bilo kojem trenutku, primjerice putem poveznice „odjava” u biltenu. Povlačenje ne utječe na zakonitost već obavljenih postupaka obrade podataka.

Podatke koje ste pohranili kod nas u svrhu dobivanja biltena pohranit ćemo mi ili pružatelj usluga biltena dok se ne odjavite s biltena te ih izbrisati s popisa primatelja biltena nakon odjave biltena ili kad više nisu potrebni. Pridržavamo pravo brisanja ili blokiranja adresa e-pošte s našeg popisa primatelja biltena prema vlastitom nahođenju u okviru našeg legitimnog interesa u skladu s čl. 6. st. 1. sl. f Opće uredbe o zaštiti podataka.

Podatci koji su pohranjeni kod nas u druge svrhe ostaju nepromijenjeni.

Nakon odjave s popisa primatelja biltena vaša će adresa e-pošte biti eventualno pohranjena na crnoj listi kod nas, odnosno ponuđača biltena ako je to potrebno za sprečavanje slanja pošte u budućnosti. Podatci iz crne liste koristit će se samo u tu svrhu i neće biti povezani s drugim podatcima. To služi i vašem i našem interesu shodno zakonskim zahtjevima prilikom slanja biltena (legitimni interesi u smislu čl. 6. st. 1. sl. f Opće uredbe o zaštiti podataka). Pohrana u crnoj listi nije vremenski ograničena. Možete opozvati pohranu ako vaši interesi nadilaze naše legitimne interese.

Informacije za klijente i dobavljače

U okviru Vaših veza s klijentima ili dobavljačima obrađujemo sljedeće podatke:
 • Ime
 • Adresa
 • Kontaktni podaci kao telefonski broj, broj telefaksa, email-adresa (također od kontakt osoba klijenta ili dobavljača)
 • Interni podaci o klijentima ili dobavljačima kao npr. broj klijenta/dobavljača, vrsta ili kategorija klijenta/dobavljača
 • Predmet isporuke i usluge
 • Informacije o plaćanju kao i uvjeti plaćanja, tabela sniženja
Ukoliko niste s nama u izravnom kontaktu kao klijent ili dobavljač, a mi unatoč tome obrađujemo Vaše osobne podatke radi ispunjenja ugovora, ovi podaci su nam proslijeđeni u ovu svrhu od osoba koje ste Vi ovlastili (npr. osoba koja provodi naloge, građevinska firma, međupromet).

Svrha obrade podataka / Prosljeđivanje podataka

Za ugovorno ili predugovorno ispunjenje naše poslovne djelatnosti obrađujemo Vaše osobne podatke na osnovu čl. 6 st. 1 lit b OUZP. Dodatno imamo opravdan interes, da koristimo podatke za statističke analize, kako bi naše proizvode optimalno prilagodili tržištu.

Dodatno smo zainteresirani za to, da naše klijente redovito informiramo o najnovijem stanju u vezi naših proizvoda. Zbog toga dozvoljavamo sebi da na osnovu našeg opravdanog interesa, sukladno čl. 6 st. 1 lit f OUZP, u svrhu informacija i novosti o našim proizvodima, redovito informiramo osobe koje se nalaze s nama u vezi kao klijent ili dobavljač, uz pomoć redovitih novosti.

Točnije informacije u vezi novosti pronaći ćete također u izjavi o zaštiti podataka poglavlje novosti. Naravno da imate pravo prigovora ovim novostima.

Za provođenje obrade, više primatelja dobiva osobne podatke. To su:
 • T-pružatelj usluga za potporu IT-infrastrukture
 • Špedicije za isporuku naših proizvoda
 • Pošiljatelj za slanje novosti.
Prosljeđivanje podataka trećim osobama se ne provodi, izuzev u slučaju kada je davanje podataka za otvarivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva pred sudom ili službom. I u ovom slučaju se podaci odmah brišu nakon proteka postupka.

Vrijeme pohranjivanja

U Austriji za poslovne dokumente važe zakonski rokovi pohranjivanja, koje mi naravno ispunjavamo. Ukoliko ne postoji druga pravna osnova, ovi podaci se odmah brišu. Ovo ne važi kada su podaci potrebni za ostvarivanje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva pred sudom ili službom.

Informacije za posjetitelje događaja

U okviru naših događaja obrađujemo u pojedinim slučajevima sljedeće podatke:
 • Ime
 • Adresa
 • Kontaktni podaci kao telefonski broj, email-adresa
 • Područje interesa
 • Slike s dokumentarnim karakterom koji se odnose na događaje

Svrha obrade podataka / Prosljeđivanje podataka

Posjetom naših događaja ili prijavom za iste, suglasni ste s obradom sukladno OUZP čl. 6 st. 1 lit a. Koristimo osobne podatke za ostvarenje događaja kao i u pojedinim slučajevima za ostvarivanje kontakta s naše strane. Dodatno se slike događaja mogu objaviti, pri čemu se sadržaj i izjava snimka prethodno pažljivo provjeravaju, kako se Vaša osobna prava ne bi povrijedila. Općenito ove snimke služe za našu dokumentaciju.
Za obavljanje obrade organizator događaja kao i naš pružatelj IT-usluga u pojedinom slučaju dobiva pristup osobnim podacima.
Prosljeđivanje podataka trećim osobama se ne provodi, izuzev u slučaju kada je davanje podataka za otvarivanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva pred sudom ili službom. I u ovom slučaju se podaci odmah brišu nakon proteka postupka.

Vrijeme pohranjivanja

Nakon završetka događaja odmah ćemo obrisati podatke ukoliko ne postoje dalje pravne osnove. Ovo ne važi kada su podaci potrebni za ostvarivanje, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva pred sudom ili službom.
 

Lorencic katalog

Online katalog možete prelistati ili preuzeti downloadom

Na katalog

Stručno savetovanje

Mi Vam stojimo rado na raspolaganju

Lokacije

Lorencic servis za iznajmljivanje

Iznajmite Lorencic uređaje u našem servisu za iznajmljivanje

Uređaji za iznajmljivanje

Login erfolgreich

Zurück zur Home

Reset erfolgreich

Wir haben Ihnen eine E-Mail gesendet
Zurück zur Home

Login

Der Benutzer oder das Passwort ist falsch
Loggen Sie sich bitte ein
Passwort vergessen?

Passwort vergessen?

Die eingegebene E-Mail Adresse wurde nicht gefunden
Tragen Sie bitte Ihre E-Mail Adresse ein um Ihr Passwort zurückzusetzen